Nudzovy telefon a GSM

Núdzový telefón TMR 230EU, varianta za ovládačovú kombináciu a GSM