Výroba

Dodáme prakticky všetky druhy výťahových zariadení. Od najmenších kuchynských nákladných cez všetky druhy osobných až po ťažké nákladné do nosnosti 20 000 kg. Klietky osobných výťahov na požiadanie upravujeme tak, aby splnili podmienky dopravy telesne postihnutých osôb.

V rámci dodávky naša firma vypracuje kompletnú projektovú a konštrukčnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre schvaľovacie konanie , vyrobí a namontuje požadované zariadenie, preskúša ho za účasti zástupcu autorizovanej osoby a odovzdá zákazníkovi .