referencie

Elektrické výťahy

Nadácia Petra Dvorského Bratislava -  TOV 320/0,7

ENO Nováky , Odsírovacia stanica - NT 2000/0,36

Obytný. dom na sídlisku Žilina - Hájik -   4 x  TOV  250/0,7

Obytný. dom na sídlisku Trenčín - Sihoť. -    3 x TOV  630/0,63 ,

SOU Stavebné Bratislava  -  TOV 350/0,63

Obytný. dom na sídlisku Farská Lúka vo Fiľakove  -   4 x  TOV  250/0,63

A - klub Prievidza  -  NGS 500/0,18 ;  MB 100/0,36

NsP Nová Baňa  -  2 x TLV 1600/0,5

NsP Banská Šťiavnica  -  2 x TLV  2000/0,5

g.r. Žilina -  TOV  500/0,63; TOV 375/0,63

Krajský.úrad v Žiline - 2 x  TOV  630/1,0

OZ Žilina  -  TOV 630/1,0 ; TOV 900/1,2

Misijný dom v Nitre  -  TOV 1125/0,5,  MB 80/0,35

Okresný úrad v Púchove -  TOV  630/0,63

Prevádzka firmy Marlex v Kys. N. Meste - TNV 800/0,36

Ministerstvo financií SR Bratislava - TOV 450/1,2

Exercičný dom v Piešťanoch - TOV 320/0,6

Súkromná poliklinika v Piešťanoch . TOV 750/0,6 - bez strojovne

NsP v Dolnom Kubíne  - 2 x TLV 1600/0,63

NsP v Nových Zámkoch -  2 x TLV 1600/1,0

TatrasSocks a.s. Svit - TNV 5000/0,25, TNV 5000/0,36

Hotel Flóra Trenčianske Teplice . 2 x TOV 525/0,7. kompletná rekonštrukcia

Bytové domy v Nových Zámkoch - 3 x TOV 450/0,63

Pizza Pazza - HM Tesco Žilina a Martin - 2 x MB 100/0,3

Dom kultúry Lietavská Lúčka - MB 100/0,3

D. dôchodcov a Penz. pre dôchod. Topoľčany - TOV 1600/0,5 - bez strojovne

Bytový dom na sídlisku Kyčerka v Čadci - 3 x TOV 630/0,63

Bytový dom na ul. Republiky v Žiline - TOV 320/0,63

Žilina - TOV 630/1,0, TOV 320/0,63, MT 100/0,5

Slovakia s.r.o. Prievidza - NT 4300/0.63

Polyf. objekt Priemyselná ul. Bratislava - 2 x TOV 630/0,63 - bez strojovne

Budova ŽSK v Žiline - 2 x TOV 630/1,0 - bez strojovne

Budova Krajského súdu v Žiline - TOV 630/0,63

Inforama a.s. Žilina - TNV 1000/0,63, TNV 1600/0,3, MB 100/0,34

Výrobňa detskej sušenej mliečnej výživy Zvolen - TNV 5000/0,36

Súkromné zdravotné stredisko v Skalici - TOV 630/0,6 - bez strojovne

Obytný komplex Medokýš v Banskej Bystrici TOV 630/1,0 - bez strojovne

ulica Kálov v Žiline - TOV 630/1,0 - bez strojovne

Legenda :

Hydraulické výťahy

Banka Slovakia Banská Bystrica - OH 800/0,5 ; OH  225/0,2  ; MB 100/0,5

Domov dôchodcov Bratislava Kramáre - OH  1000/0,5

OD  MAGNEZIT  Revúca - OH  525/0,6

Domov dôchodcov Žilina - Vlčince -  HLV  1600/0,5

DAMEX Žilina - OH  1000/0,5

SPH Benzinol, Viedensk- cesta Bratislava - OH 300/0,4

Slovenská sporiteľňa Zvolen - OH 300/0,6

Poliklinika NOVAMED Banská Bystrica - HLV  1050/0,45

Zábavné centrum Žilina - OH 630/0,6

Charitný. dom Žilina - OH 630/0,6

SAUER Považská Bystrica  -  NH  1000/0,5

Charitný. dom Vrícko -  OH  630/0,6

Predajňa Elektro ŽOFA Námestovo -  NH  1000/0,4

Hotel  Terchová v Terchovej  -  OH  630/0,5

NEOGRAFIA Martin  -  NH 1000/0,5

Liečebný. dom " Bratislava " v Ľ.ubochni  -  OH 1050/0,5

L. Rovne - NH 3000/0,2, NH 5000/0,2 - 2x

Polyfunkčný dom na Národnej ulici v Žiline . OH 320/0,6

Poliklinika v Martine - OH 1600/0,6

Allianz Slovenská poisťovňa Dunajská Streda - OH 320/0,5

Soc.- prev. budova Doprastav a.s. v Žiline - OH 320/0,6

Hypermarkety Žilina a Prievidza - OH 1000/0,6

Hotel  Bránica v Bránici  -  OH  630/0,6

Reštaurácia Panoráma v Žiline  -  OH  400/0,6

Kysucké Nové Mesto - 2 x NHP 2500/0,2 - bez priehlbne

Polyfunkčný dom na Moyzesovej ulici v Pezinku. OH 630/0,6

Polyfunkčný objekt Priemyselná ul. Bratislava - autoplošina NHP 3500/0,2

Prevádzkový objekt firmy STIP s.r.o. Trenčín - OH 1350/0,5

Prevádzkový objekt firmy ELVIN s.r.o. V Rabči - NH 2500/0,5

Polyfunkčný objekt Mikulášska-Židovská ul. Bratislava -

- autoplošina NHP 4500/0,2, 3 x OH 320/0.6, OH 150/0,5

Domov Dôchodcov Košeca - OH 630/0,5 - bez strojovne

Domov soc služieb v Kys.N.Meste - OH 630/0,6 - bez strojovne

Nové Mesto n.Váhom - Nákladná plošina NHP 500/0,1

Hotel Galileo, Žilina  - OH 320/0,5 - panoramatický bez strojovne


TOV  - trakčný osobný výťah

TLV - trakčný lôžkový výťah

TNV - trakčný nákladný výťah

NGS - nákladný reťazový výťah

OH  - osobný hydraulický výťah

NH  - nákladný hydraulický výťah

NHP - nákladná hydraulická plošina

HLV - hydraulický lôžkový výťah

MB, MT - malý nákladný výťah